Istirahatkan Akal, Gunakan Nurani untuk menghadapi Masalah

Akal hanya akan menambah masalah
Istirahatkan Akal, gunakan Nurani untuk menghadapi Masalah
Manusia diciptakan oleh-NYA supaya menjadi Kholifah (Pemimpin).
Baik Kholifah untuk dirinya maupun Kholifah bagi orang lain (Makna secara lahiriah).
Agar ke-Kholifah-an manusia sempurna, maka diturunkanlah berbagai macam godaan/masalah.
Dan Godaan/masalah bukan hanya yang sifatnya kesedihan/kesulitan.
Terkadang Kesenangan/kebahagiaan pun adalah suatu godaan/masalah.
Namun, kebanyakan Manusia mengartikan masalah adalah segala sesuatu yang menimbulkan kesedihan/kesulitan.
Jika dipandang secara makna umum bolehlah masalah itu adalah sesuatu yang menyebabkan sedih/kesulitan.
Ketika Masalah datang, terkadang manusia terima dengan akal.
Sehingga dia terus menerus memikirkan bagaimana caranya memecahkan masalah tersebut.
Dan akhirnya masalah tersebut tidak kunjung selesai/terpecahkan.
Padahal jika masalah itu diterima dengan Hati Nurani Pasti masalah itu akan selesai dengan sendirinya.
Tanpa harus cape-cape dipikirkan.

Biarkan masalah datang,
Siapkan Hati Nurani untuk menerimanya.
Maka dengan mudah masalah itu akan pergi dengan sendirinya.

No comments: