Hadits ke 1

Hadits Ke-1
Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, dia berkata; telah bersabda Rasulullah saw. “Ketika Allah
menetapkan penciptaan makhluk, Dia menuliskan dalam kitab-Nya ketetapan untuk diri-Nya
sendiri: Sesungguhnya rahmat-Ku (kasih sayangku) mengalahkan murka-Ku”
~diriwayatkan oleh Muslim (begitu juga oleh al-Bukhari, an-Nasa-i dan Ibnu Majah)

No comments: